Modernizacja stacji z paliwem eko – czy się opłaca?

Skutki zanieczyszczania środowiska

W toku całego ziemskiego życia ludzie nieustannie zanieczyszczają otaczające ich środowisko. Najwięcej szkód powstaje w procesie spalania paliw. Społeczeństwo jednak nadal praktykuje tę czynność, aby uzyskiwać energię, która wykorzystywana jest każdego dnia. Wskazuje się, iż najczęściej używanymi paliwami są: ropa naftowa, węgiel oraz gaz ziemny. Okazuje się jednak, iż podczas ich spalania wytwarzają się niezwykle szkodliwe gazy, które stanowią ogromne zagrożenie dla całego środowiska naturalnego. Należy wiedzieć, iż uwalniane: dwutlenki siarki, tlenki węgla, azotu, pyły, popioły, węglowodory, a także metale ciężkie nieodwracalnie zmieniają otaczające ludzi środowisko. Znacznie zanieczyszczają nie tylko powietrze, którym oddychają organizmy żywe, ale także gleby i wody gruntowe. Efektem tego zjawiska jest śmierci roślin, zwierząt, jak również wzrost zachorowań społeczeństwa na astmę, rożnego typu alergie, choroby układu krążenia, a nawet choroby nowotworowe. Okazuje się także, iż skutkiem zanieczyszczeń jest wymieranie lasów, powstawanie smogu, kwaśnych deszczy oraz dziury ozonowej. W efekcie istnieje nie tylko zagrożenie życia i zdrowia wszystkich organizmów żywych, ale także ryzyko zwiększonego występowania korozji metali i materiałów budowlanych, zaburzenia procesów fotosyntezy roślin, jak również powstawania zmian klimatycznych.

Biopaliwa skutecznym rozwiązaniem?

Współczesne środowisko jest ogromnie zanieczyszczone dlatego konieczność troski o niego doprowadziła do modernizacji stacji z paliwami. Okazało się, iż doskonałym sposobem na zmianę obecnej sytuacji może być zastosowanie biopaliw. Chodzi tu o wykorzystywanie do wytwarzania energii substancji, które kiedyś uważano za odpadowe np. oleje roślinne, paliwa pochodzące z depolimeryzacji tworzyw sztucznych, oleje pirolityczne z przetwórstwa zużytych opon, wodór i inne odpadowe gazy postprocesowe z zakładów chemicznych, gaz koksowniczy oraz drzewny. Inaczej ujmując, okazuje się, że biopaliwo powstaje w procesie przetworzenia produktów pochodzenia organicznego. Istotny jest fakt, iż może ono występować w postaci stałej, ciekłej bądź gazowej. Zwykle pozyskuje się go z trzciny cukrowej, buraków cukrowych, zboża, ziemniaków, rzepaku słonecznika i soi.

Czy biopaliwa są opłacalne?

Głównymi zaletami biopaliw jest to, że do ich wytwarzania używa się odnawialnych zasobów energii, są one także stałym i pewnym nośnikiem energii, co wiąże się z zapewnianiem dodatkowego dochodu rolnikom, zmniejszaniem się emisji gazów cieplarnianych, decentralizacją produkcji energii, wyższym bezpieczeństwem energetycznym, znaczącą aktywizacją i rozwojem obszarów wiejskich. Okazuje się zatem, iż wykorzystywanie biopaliw jest coraz bardziej opłacalne, gdyż ich wytwarzanie jest tańsze niż produkowanie innego rodzaju paliw i co najważniejsze, w dużo mniejszym stopniu szkodzi środowisku naturalnemu. Istnieje więc szansa, iż w przyszłości zarówno benzyna, olej napędowy jak i paliwo lotnicze zostaną zastąpione biopaliwami.

Artykuł opracował sklep dla wegan - Vegemoda.pl