Jak poprawnie rozliczać czas pracy kierowców?

Czas pracy kierowców na trasach międzynarodowych, oraz także polskich, rozlicza tachograf – czyli specjalne urządzenie przeznaczone właśnie do tego celu. Czas pracy kierowców definiuje Art. 25, ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.). Oznacza to, że każdy pracodawca musi prowadzić ewidencję takiego czasu pracy swych kierowców, zapisując ją na wykresówkach, drukując dane z karty kierowcy i tachografu, zapisując w plikach pobranych z tegoż tachografu cyfrowego i oczywiście karty kierowcy. Używa również innych dokumentów stwierdzających czas pracy swych kierowców, co robili w tym czasie pracy, czy jechali autem, czy też mieli odpoczynek, lub wizytę np. w warsztacie samochodowym. Sprawdza także rejestry opracowane na podstawie w/w dokumentów. Jednak pracodawca nie musi koniecznie prowadzić ewidencji czasu pracy kierowców we wszystkich wyżej wspomnianych formach. W tej kwestii wypowiedzieli się zgodnie Główny Inspektor Pracy oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego.

W interesie każdego pracodawcy jest prowadzenie rzetelnej i spójnej ewidencji czasu pracy kierowców (oczywiście bez względu na formę), ponieważ musi wiedzieć ile ma wypłacić wynagrodzenia swemu kierowcy, oraz jakie danemu kierowcy należą się inne świadczenia, jak np. praca w godzinach nadliczbowych. Takie dokumenty pracodawca powinien przechowywać przynajmniej trzy lata od czasu zakończenia w/w okresu. Nie wolno zapominać o tym, że każdy pracodawca ma obowiązek udostępnić kierowcy na jego wniosek całą ewidencję jego czasu pracy. Forma dokumentów powinna być taka, aby kierowca mógł je spokojnie odczytać. Np. w formie wydruku. Będzie to jak najbardziej odpowiednia forma, do odczytu przez kierowcę, który przecież nie musi posiadać żadnych urządzeń, specjalizujących się w otwieraniu i odczycie dokumentów.

Czas pracy kierowcy zawodowego

Według przepisów obowiązujących w Polsce, każdy pracownik zatrudniony na etacie, powinien pracować zwyczajowo 8 godzin, czyli będzie to przeciętnie 40 godzin tygodniowo. Ale kierowca zawodowy, choć jest zwyczajnym pracownikiem, to już jego praca nie jest taka zwyczajna i znacznie różni się np. od pracy sekretarki. (ta ostatnia, pomimo zmęczenia nie ma szans doprowadzić do katastrofy lądowej. Taką szansę ma kierowca zawodowy. I jest to szansa całkiem realna). Dlatego, czas jego pracy powinien być ściśle ewidencjonowany przez jego pracodawcę i jeśli go przekroczy, powinien odpocząć. Warto również zapoznać się z materiałem dostępnym na stronie http://www.tachoasystent.pl/oferta/rozliczanie-milog-niemcy/.

Z doświadczenia wiemy, że jeśli by nie było żadnej kontroli nad ewidencją pracy kierowców, to po ulicach jeździłyby ciężarówki z „zombi na pokładzie”. Kierowca zawodowy może jechać jedynie kilka godzin, po których to otrzymuje czas na odpoczynek. Jest to ściśle ewidencjonowane właśnie poprzez zainstalowany na pokładzie auta cyfrowy tachograf, który nie dopuści do przekroczenia czasu pracy kierowcy zawodowego. Wszelkie próby ingerencji w w/w urządzenie może grozić poważnymi karami zarówno dla kierowcy, jak i dla pracodawcy.

Artykuł opracowano wspólnie z firmą oferującą prezenty motoryzacyjne. Sprawdź aktualną ofertę na stronie http://www.podarujkarte.pl/prezenty/vouchery-motoryzacja/