Jak bezpiecznie przetransportować altanę ogrodową?

Często coś transportujemy, a to meble przy przeprowadzce do nowego domu, a to świeżo zakupioną pralkę lub węgiel na zimę, by opalić mieszkanie. Nigdy jednak nie zastanawiamy się nad tym, jak transportować towary i czy robimy to w bezpieczny sposób.

Czym jest transport drogowy?

Transport drogowy, według książkowych definicji jest jedną z gałęzi transportu, gdzie wszelkie ładunki, czy też pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy środków transportu na kołach, są to np. pojazdy samochodowe . Niniejsze usługi transportowe świadczą przewoźnicy drogowi.

Wady i zalety transportu drogowego

Gałąź transportu drogowego jest najlepiej rozbudowana, gdyż posiada najbardziej rozbudowaną sieć dróg. Do zalet transportu drogowego zalicza się min.: to, że możliwe jest dowiezienie ładunku lub pasażerów bezpośrednio na miejsce im przeznaczone. Wadami powyżej wymienionego transportu są min.: to, że transport ten jest energochłonny i ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Jak podzielić środki transportu?

Środki transportu można podzielić na takie, które są przeznaczone do przewozu osób oraz środki do przewozu ładunków. Można również także dokonać podziału na pośrednie środki komunikacji, a będą to pojazdy przystosowane do przewozu zarówno osób, jak i ładunków, są to samochody towarowo-osobowe. Jeśli chodzi o środki transportu do przewozu osób, to można je podzielić na indywidualne np.: motor, rower oraz środki transportu zbiorowego np.: autobus, bus. Środki transportu do przewozu ładunków to min.: samochody dostawcze, samochody ciężarowe, ciągniki oraz pociągi drogowe.

Technologie przewozu ładunków

Wyróżnić możemy trzy technologie przewozu ładunków: uniwersalną, specjalizowaną i zunifikowaną. W zależności od swojego przystosowania do określonej technologii, każdy z pojazdów posiada różnice w budowie. Dlatego też możemy tutaj dokonać podziału środków transportu uwzględniając pojazdy silnikowe oraz pojazdy bezsilnikowe, a są to przyczepy i naczepy.

Regulacje prawne związane z transportem drogowym na terenie RP

Jeśli chodzi o regulacje prawne związane z transportem drogowym na terenie Polski, to obowiązują następujące akty prawne:
- Ustawa o transporcie drogowym – reguluje ona zasady prowadzenia zarobkowego transportu drogowego oraz zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego
- Ustawa „Prawo przewozowe” – określa ona wzory listu przewozowego, a także innych dokumentów i zasady zawierania umów o przewóz
- Ustawa o czasie pracy kierowców – jest ona dopełnieniem konwencji AETR
Oprócz powyższych aktów prawnych obowiązują również kodeksy drogowe regulujące zasady poruszania się po drogach – zarówno pod względem organizacyjnym, jak i technicznych wymagań stawianych pojazdom.

Przykład - poprawnie przewozimy altanę ogrodową

Każdy ładunek jaki chcemy przewieźć, musi spełnić szereg różnych warunków. Najważniejsza jest masa ładunku, gdyż nie może on powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub ładowności pojazdu, która jest dopuszczalna. Ładunek , tutaj mówimy o altance ogrodowej należy umieścić w sposób, który nie spowoduje maksymalnego nacisku osi pojazdu i jego przekroczenia, altanka ta nie może utrudniać prowadzenia pojazdu i naruszać stateczności auta. Ponadto nie może ona ograniczać widoczności drogi, zasłaniać świateł, wszelkich urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych i innych tablic lub znaków, w które dany pojazd jest wyposażony.
Altankę umieszczamy na pojeździe tak, by była ona zabezpieczona przed zmianą położenia. Wszelkie urządzenia, które posłużą nam do umocowania naszej altanki, powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisem lub spadnięciem podczas jazdy. Może się zdarzyć sytuacja, gdzie przewożony ładunek wystaje poza płaszczyzny obrysu auta. W takim przypadku również musimy pamiętać o kilku istotnych kwestiach:
- z tyłu nasz ładunek nie może wystawać na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu, -- - w przypadku, gdy ładunek wystaje na odległość większą niż 0,5 m powinien być oznaczony pasami białymi i czerwonymi, pasy te umieszcza się bezpośrednio na ładunku lub na tarczy zawieszonej na końcu ładunku,
- w przypadku, gdy jest mgła na końcu ładunku umieszczamy czerwone światło odblaskowe,
- ładunek, który wystaje z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, powinien być oznaczony czerwoną chorągiewką o wymiarach 50 × 50 cm,
- z przodu taki ładunek nie może wystawać więcej niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia kierowcy,
- każdy ładunek, który wystaje z przodu oznacza się pomarańczową chorągiewką lub dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami, w taki sposób, by były one widoczne z boków i z przodu pojazdu,
- ładunek, który wystaje poza boczne obrysy może być umieszczony tylko i wyłącznie w taki sposób, by całkowita szerokość pojazdu wraz z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m.
Należy nadmienić, iż za niestosowanie się do w/w przepisów grożą kary w postaci mandatów drogowych.

Sami zatem widzicie, że przewóz takiej altanki ogrodowej wcale nie jest prostą sprawą. Wszystko zależy od jej gabarytów, a my powinniśmy pamiętać o tym, że każdy źle zabezpieczony ładunek, jest ładunkiem niebezpiecznym. I nie chodzi tutaj już tylko o nasze zdrowie i życie, ale o zdrowie i życie innych osób, które w tym czasie co my, poruszają się po drogach. Z pewnością też nie zamierzacie płacić mandatów za naruszenie przepisów o ruchu drogowym.

Jak wyglądają przykładowe altany ogrodowe możesz sprawdzić na stronie https://www.produktyogrodowe.pl/20-altanki-altany-ogrodowe-drewniane 


KOMENTARZE:

2017.28.11 - Krops

Przewożąc taki ładunek albo większy warto zasięgnąć porady u jakiegoś Radcy w sprawie prawa przewozowego. Niektóre zapisy prawne potrafią nieźle namieszać w naszym interesie :/ Nas reprezentuje mecenas Jolanta Wolska. Wysokiej klasy specjalista.