Jak poprawnie budować chłodnie?

Jak poprawnie budować chłodnie?

Najczęściej stosowanymi systemami chłodniczymi są chłodnie. Dają one możliwość utrzymania stałej temperatury w zakresie od -10°C do 0°C. W zależności od wielkości chłodni mogą być jedno lub wielokomorowe. Mogą posiadać jedną strefę temperatury lub wiele, z odpowiednią temperaturą w każdej.

Czym charakteryzuje się budowa profesjonalnej chłodni

Podczas projektowania chłodni  należy uwzględnić wiele parametrów mających wpływ na jej działanie. Pod uwagę bierze się między innymi grubość izolacji ścian. Jeśli chłodnia ma być przeznaczona do głębokiego mrożenia zastosowanie mają grubsze izolacje. Jeśli w chłodni panuje temperatura poniżej 0 °C należy wyposażyć drzwi zewnętrzne w grzałki. W przeciwnym wypadku drzwi mogą przymarzać do futryn. Z podobnych przyczyn stosuje się ogrzewanie podłogowe.

Wyposażenie chłodni

W każdej profesjonalnej chłodni powinien być zainstalowany system wymiany powietrza. Musi się to odbywać bez straty dla temperatury w chłodni, ta powinna być stała. Ważną sprawą jest także wyrównanie ciśnienia w pomieszczeniach chłodniczych. Bez zapewnienia stabilności tego parametru może dojąć nawet do katastrofy budowlanej.

Jeśli do chłodni często się wchodzi należy zaopatrzyć ją w kurtyny lub śluzy powietrze. Dzięki nim możliwe będzie utrzymanie stale niskiej temperatury. Jest to konieczne dla ekonomicznego rozporządzania energią.

W chłodniach o powierzchni powyżej 10 mkoniecznie trzeba zainstalować urządzenia alarmowe. Mówi o tym norma ISO 27000.  Powinien być to alarm dźwiękowy i wizualny.  Jeśli do chłodni przewiduje się wchodzenie pracowników należy ich zabezpieczyć przed zatrzaśnięciem się. Powinny posiadać możliwość otwarcia chłodni od środka.

Systemy chłodnicze stosowane w profesjonalnych chłodniach  

Rodzaj urządzeń dobiera się w zależności od wielkości chłodni. Dla małych pomieszczeń jakimi są komory chłodnicze najczęściej stosuje się systemy typu monoblok. Zwykle tego typu rozwiązania zawierają sprężarkę powietrza, a także parownik i skraplacz umieszczone w pojedynczej, monolitycznej obudowie. Za małą chłodnie uznaje się takie o powierzchni poniżej 30 m3, które są zaopatrzone w tylko jedną strefę temperatury.

Do chłodni może zostać podłączony także agregat skraplający zamontowany na zewnątrz. W tym wypadku parownik montuje się na stropie. Agregaty są wyposażone w wentylatory. Na działanie chłodnie składają się zamontowane w agregacie sprężarka, skraplacz i parownik. W wielkogabarytowych pomieszczeniach, jak magazyny przy dużych sklepach stosuje się centralne układy chłodnicze. W ich skład wchodzi połączony układ sprężarek. W takich systemach można dostosować temperatury w każdym poszczególnym pomieszczeniu. Tak skomplikowany układ składający się z wielu sprężarek, wyposażony jest w jeden skraplacz i kilka szaf chłodniczych.

Regulacja temperatury w chłodniach

Za utrzymanie odpowiedniej temperatury odpowiedzialny jest regulator temperatury. Takie regulatory wyposażone są w czujniki, które mierzą temperaturę.  Jeśli temperatura osiągnie górną granicę wartości, automatycznie uruchamiane jest chłodzenie, które działa do momentu, aż temperatura wróci do wyznaczonej, po czym chłodzenie jest wyłączane. dzięki temu można w chłodni utrzymać stałą temperaturę.