Straciłeś zęby w wypadku w drodze z pracy? Masz szansę na darmowe leczenie stomatologiczne.

Jeśli złamałeś, ukruszyłeś, straciłeś zęby w wypadku w drodze z bądź do pracy - masz prawo do tego, by złożyć wniosek o szkody osobowe – każdorazowo zapewnia to kodeks pracy. Jak ocenia się straty? W dużym stopniu warunkuje to umowa i zawarte w niej klauzule, ale nie tylko. Dlatego zdecydowaliśmy się dzisiaj przyjrzeć tej tematyce nieco bliżej.

Odszkodowanie, na które zasługujesz.

Zbyt wiele niepowtarzalnych czynników i niuansów w danym przypadku pozwala stworzyć formułę umożliwiającą dokonanie dokładnej wyceny uszkodzeń zębów w ramach roszczenia lub pozwu ubezpieczeniowego. Ale w tym artykule omówimy główne kwestie, które warto rozważyć przy próbie wyceny uszkodzeń zębów w roszczeniu.

Na początek warto rzucić okiem na przykłady innych osób które ucierpiały w podobny sposób i  u których uszkodzenie zębów było częścią szkody. Jak można się domyślać, rozprzestrzenianie się szkód jest szerokie.

Przykłady podobnych sytuacji ubezpieczeniowych

Przyjrzyjmy się prawdziwym przypadkom obrażeń ciała w rzeczywistych przypadkach, w których uszkodzenie zęba było czynnikiem warunkującym.

  • Rozliczenie w wysokości 10000 złotych za rozdrobniony przedni ząb w roszczeniu odpowiedzialności cywilnej.
  • 40 000 złotych werdyktu o cywilnych podstawach po wytoczeniu sprawy, gdzie w wyniku wypadku miała miejsce strata jednego zęba, dwóch złamanych zębów i dwóch rozdrobnionych.
  • Rozliczenie wypadków samochodowych w wysokości 72 500 złotych, gdzie powód poniósł stratę dwóch stałych zębów w drodze do pracy.

 

Jak oszacować wartość należności?

Wycena sprawy oznacza dotarcie do tego, w jaki sposób sędzia może przyznać osobie pozwanej za szkody z zębów (powódce), z ramienia osoby będącej pracodawcom bądź firmą ubezpieczeniową, a więc organem który w tym kontekście musi zapłacić - aby rozstrzygnąć sprawę przed procesem, jest tutaj wiele wątków do rozważenia. Ale dwa duże czynniki w wycenie szkody są związane z zakresem szkody powoda i tego jak mocne jest uszkodzenie zęba.

Oszacowanie szczegółów zaistniałego wypadku z dużym stopniem dokładności jest dość trudne z jednego z głównych powodów: na rozprawie najprawdopodobniej będzie sędzia, który decyduje ostatecznie, ile pieniędzy pozwany musi zapłacić poszkodowanemu. Niektóre szkody szkody, takie jak rachunki medyczne i utrata wynagrodzenia są łatwiejsze do przewidzenia, ponieważ tego rodzaju „konkretne” szkody będą opierać się głównie na kwocie, którą powód wydaje, już zapłacił i / lub będzie nadal płacić. Ale w przypadku subiektywnych, mniej konkretnych szkód, takich jak ból i cierpienie jakie miało miejsce w wyniku zaistniałego wypadki, przewidywania są leżą w najlepszym doświadczeniu, oparte o odszkodowania w podobnych sprawach z uszkodzeniami zębów w przeszłości. Ponieważ każdy przypadek i każde podmioty w sprawie są różne, nawet najlepsza analiza będzie nadal przewidywała tylko ból i cierpienie w szerokim zakresie.

Kluczem do wyceny szkody jest również to, w jaki sposób szkody zębów wpływają na konkretnego powoda. W zależności od szkody i rodzaju naprawy stomatologicznej możliwe, że oprócz finansowej rekompensaty powód zyska darmowe leczenie stomatologiczne, do czego oczywiście ma prawo.


Artykuł przygotowano po konsultacjach z DENTICA - gabinet stomatologiczny Wrocław