Czeski przemysł motoryzacyjny – jak się ma i jakie niesie perspektywy?

Republika czeska jest bardzo znana z wydajnej i skutecznej produkcji samochodów osobowych – nic dziwnego, że w wielu rankingach utrzymała najwyższą pozycję wśród światowych liderów branży motoryzacyjnej w zakresie produkcji na jednego mieszkańca. Jest również jednym z piętnastu największych producentów samochodów osobowych na świecie.

Czeski przemysł motoryzacyjny

Czeski przemysł motoryzacyjny zatrudnia ponad 150 000 osób i stanowi ponad 20% czeskiej produkcji przemysłowej i czeskiego eksportu. Czeskie centrum motoryzacyjne doskonałości odgrywa kluczową rolę nie tylko w Europie, ale również w perspektywie globalnej. W oparciu o wieloletnią tradycję inżynieryjną, dobrą infrastrukturę i wykwalifikowaną siłę roboczą, znacząco przyczynia się do produkcji motoryzacyjnej i badań i rozwoju. Ten kraj ma potencjał i zasoby, aby pomieścić trzech głównych producentów samochodów - Škoda Auto (grupa Volkswagen), TPCA i Hyundai Motor Manufacturing Czech - i posiada doskonałe możliwości biznesowe dla dostawców, Czechy są gotowe do konsolidacji swoją pozycję jako jeden z wiodących europejskich ośrodków zajmujących się projektowaniem związanym z motoryzacją i działalnością badawczo-rozwojową.

Postrzeganie przez Republikę Czeską międzynarodowej społeczności przedsiębiorców może jednak nieco się różnić z tym, co widzimy z naszej perspektywy. Jednak można zauważyć, że kierują nam takie same atrybuty, które wpływają na wyżej wymienione postrzeganie, takie jak:

  • zaangażowanie,
  • kompetencje,
  • konkurencyjność.

 

Jednak manifestujemy je inaczej aniżeli gotowe spółki Czechy. Coraz częściej Republika Czeska, która przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 r. jest uznawana za optymalne otoczenie dla rozwojowego biznesu, który pozwala lepiej sprzyjać klientom międzynarodowym. Jest to konsekwencja kilku czynników, z których najbardziej widoczne są trwałe udoskonalenia środowiska biznesowego przez rząd czeski oraz zdolność wiodącego kapitału naturalnego w kraju, działającego w celi zaspokojenia potrzeb opartych na wiedzy i innowacyjności biznesu.

Dalsze postępy w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych sprawiają, iż europejska dominacja w produkcji komputerów praz kompletny łańcuch dostaw do branży motoryzacyjnej pozwala na osiągnięcie sukcesu we wspieraniu globalnych działań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Można dzięki temu zauważyć rosnący wzrost czeskich dostawców oraz odejście od inwestycji o niskich kosztach nakładu pracy które zastępuje dzisiaj szereg działań o wysokiej wartości dodanej. Wielką zaletą jest też wprowadzenie rozległych działów badawczo-rozwojowych jako integralnych części sieci globalnych, które de facto są filarami wspierającymi rozwój Republiki Czeskiej i podtrzymującymi międzynarodową konkurencyjność.

Podsumowując:

Republika Czeska jest jednym z najbardziej udanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ponad 173 000 czeskich firm we wszystkich sektorach jest obecnie wspieranych przez kapitał zagraniczny – z czego dużą cześć stanowi właśnie branża motoryzacyjna, w którą warto wejść.