Prawo jazdy we Lwowie zdobyte

Perypetie z uzyskaniem w Polsce prawa jazdy są znane od dawna. Trwa to i kosztuje, a niektórzy muszą podchodzić do egzaminów wiele razy. Zwłaszcza egzaminy z kierowania pojazdem cieszą się złą sławą, ponieważ wystarczy drobiazg, czasem bardzo dyskusyjny, by wysiąść z samochodu egzaminacyjnego z kwitkiem.

Nic więc dziwnego, że pomysłowi rodacy wykorzystują aktualny stan prawny i zdobywają prawa jazdy u naszych sąsiadów – w Czechach i na Ukrainie. Wieść gminna niesie, że tam jest o ów dokument łatwiej. Wyrobione za granicą prawo jazdy jest potem w kraju tłumaczone na język polski i zamieniane na ważny polski dokument.

Do Lwowa po prawko

Jednym z miast, w których można zdobyć „sąsiedzkie” prawo jazdy jest Lwów. Aby zdobyć prawo jazdy we Lwowie, trzeba odwiedzić stronę internetową ukraińskiej kancelarii prawniczej, która pomaga w wyrobieniu takiego dokumentu. Rzecz jasna, konieczny będzie wyjazd do Lwowa – z treści strony nie wynika jednak, na jak długo. Wszelkie informacje udzielane są dopiero konkretnym, zainteresowanym osobom. Również ceny ustalane są tylko indywidualnie, nie można ich przeczytać na stronie.

Wiadomo, że konieczne będzie zameldowanie we Lwowie na pobyt czasowy, albowiem jest to warunkiem zapisania na kurs i przystąpienia do egzaminu. Kancelaria podaje, że całość procedur trwa 2-3 miesiące. Obejmują one odbycie kursu, zdobycie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz egzamin z teorii i praktyki. Po tym wszystkim zainteresowany Polak otrzymuje legalne, ważne ukraińskie prawo jazdy.

Wymiana na dokument polski

Po powrocie do kraju należy zamówić u tłumacza przysięgłego tłumaczenie ukraińskiego dokumentu i złożyć go wraz z podaniem we właściwym miejscowo organie samorządu terytorialnego. Po sprawdzeniu ważności przedłożonego prawa jazdy zostaje ono zniszczone i wymienione na dokument polski. Wynika to ponoć z porozumienia zawartego między RP a Ukrainą.

Warto jednak wiedzieć, że legalność ukraińskiego prawa jazdy jest sprawdzana na Ukrainie drogą dyplomatyczną. Wiele zależy więc od uczciwości i metod działania pośrednika, który ułatwia jego zdobycie. Zdarzają się pośrednicy nieuczciwi, a wtedy sprawa może trafić do prokuratury. Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy liczą na zdobycie prawa jazdy na skróty.

Trzeba też zdawać sobie sprawę, że dokument dokumentem, natomiast do kierowania pojazdem trzeba mieć niezbędne umiejętności, w przeciwnym razie narażamy swoje oraz cudze zdrowie i życie na poważne niebezpieczeństwo.