Dlaczego zbieżność kół jest istotna?

Koła są jednym z najważniejszych elementów każdego samochodu i jedynym, który ma bezpośredni kontakt z podłożem, po którym porusza się auto. Prócz dbania o utrzymywanie opon we właściwym stanie i ich sezonową wymianę, kierowca powinien kontrolować zbieżność kół. Jej brak może być poważnym problemem.

Równe ułożenie kół

Pod pojęciem zbieżności kół należy rozumieć wartość określającą położenie kół przednich względem kół tylnich i na odwrót.
Jest ona określana jako kąt pomiędzy torami obu kół tej samej osi. Powinien on zawierać się w przedziale +/- 3 stopnie. Jeśli odległość pomiędzy obręczami kół z przodu jest większa niż z tyłu, uzyskujemy kąt zbieżności ujemny i mamy do czynienia z ich rozbieżnością.

Uzyskując wynik dodatni mówimy o zbieżności kół w samochodzie. Nie uzyskuje się zbieżności kół, jeśli punkty znajdujące się najbardziej z przodu obręczy kół są bliżej siebie niż te znajdujące się z tyłu. Wówczas należy wybrać się do warsztatu mechanicznego. Ustawienie zbieżności kół będzie koniecznością dzięki czemu unikniemy przykrych konsekwencji na drodze.

Do czego prowadzi brak zbieżności lub rozbieżność kół pojazdu?

Przy braku zbieżności kół utrzymanie prostej linii podczas jazdy na wprost jest kłopotliwe, a w skrajnych przypadkach po prostu niemożliwe.
Poza tym, problemem jest brak gwarantowanej pełnej powierzchni styku opony z podłożem podczas pokonywania zakrętów. Kierowca ma również opóźnioną reakcję w trakcie wchodzenia w zakręt.

Uwaga!

Jeśli czujesz, że przy trzymaniu kierownicy w orientacji „na wprost” samochód skręca, należy odwiedzić warsztat mechaniczny lub stację diagnostyczną i dokonać sprawdzenia zbieżności kół. Od oceny mechanika zależy dalsze postępowanie naprawcze. Efektem braku zbieżności kół w samochodzie jest nierównomierne zużywanie się ogumienia, przez co tracimy właściwości pierwotne opon.Nie będą one zapewniały krótkiej drogi hamowania i dobrej przyczepności do nawierzchni, jeśli jedna strona opony będzie zużywała się szybciej niż druga.

Przekłada się to na częstsze zakupy nowych kompletów opon oraz na wydatki paliwowe.

Co robić?

Najczęściej brak zbieżności kół w samochodzie wynika z nieświadomości kierowców. Nie wiedzą oni, że powinni kontrolować taki parametr, a jest to istotne. Regularnie powinniśmy sprawdzać całą geometrię kół w naszym aucie – co najmniej raz w roku, a przy intensywnej
eksploatacji pojazdu nawet częściej. Najlepiej dokonywać takiej weryfikacji przy wymianie opon w pojeździe – na zimowe lub letnie, w profesjonalnym warsztacie, który dysponuje specjalistycznym urządzeniem do tego celu i jego ustawienia nie są obarczone wysokim
ryzykiem błędu, mogącym wpłynąć na jakość i bezpieczeństwo jazdy samochodem.