Samochód po zmarłym ojcu – w jaki sposób przerejestrować auto?

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest trudnym przeżyciem samo w sobie, jednak często po samym pogrzebie należy zmierzyć się z dalszymi obowiązkami i zrobić porządek z rzeczami należącymi do zmarłego. Często do tych przedmiotów należy samochód, co jest szczególnie często spotykane w przypadku, gdy umiera ojciec. Jak wygląda postępowanie z nieruchomościami, ruchomościami i innymi przedmiotami o większej wartości po zmarłym ojcu? Przekonajmy się.

Przedmioty po zmarłym, a prawo

Jak inne podobne przypadki, także cenne, wartościowe przedmioty otrzymywane po zmarłym są weryfikowane przez prawo spadkowe, którego przepisy dokładnie określają zasady i warunki takiego przejęcia. Najprostszą sprawą jest sytuacja, kiedy zmarły sporządził wcześniej testament, w którym jasno wskazał kolejnych właścicieli posiadanych przedmiotów, w tym auta. Jeśli jednak śmierć nastąpiła nagle i takiego testamentu nie ma, należy wszcząć postępowanie sądowe. Jest to jedyny legalny sposób na przerejestrowanie samochodu po zmarłym.

Normalnie może to zrobić jedynie obecny, żyjący właściciel samochodu. Do przerejestrowania samochodu niezbędna będzie odpowiednia dokumentacja sądowa, stwierdzająca nabycie spadku przez jednego bądź kilku właścicieli. Taki dokument może również wystawić notariusz, jeśli to on prowadzi takie postępowanie. Oprócz tego konieczne są takie dokumenty jak akt zgonu oraz akty małżeństwa czy urodzenia spadkobierców. Jeśli któryś ze spadkobierców nie wyraża zgody na dokonanie formalności przez notariusza, wówczas może złożyć do sądu wniosek o postępowanie spadkowe.

Wniosek taki powinien być złożony do sądu rejonowego właściwego ostatniemu miejscu zamieszkania osoby zmarłej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku instytucja wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i w części ułamkowej wymienia część nabytego samochodu przez wszystkich uprawnionych spadkobierców.

Przejęcie samochodu przez jedną osobę

Jeśli spadkobiercy chcą, aby przejmowany samochód przypadł jednej osobie, muszą sporządzić odpowiednią dokumentację. Dokładnie chodzi o pisemne oświadczenie, komu przypada całościowe przejęcie samochodu po zmarłym i czy osoba przejmująca wskazaną część spadku zobowiązana będzie do spłacenia pozostałych spadkobierców czy nie. Te dokumenty umożliwiają dalsze formalności w wydziale komunikacji. Właściwym jest wydział odpowiadający miejscu zamieszkania osoby rejestrującej. Udając się do tego urzędu należy mieć przy sobie wszystkie dokumenty jak przy tradycyjnej rejestracji auta.

Co z fiskusem?

Nabycie spadku generuje kolejne zobowiązania, które należy uregulować w urzędzie skarbowym. Od momentu ustanowienia spadku spadkobierca posiada okres sześciu miesięcy na zgłoszenie tego faktu w fiskusie. Chodzi konkretnie o złożenie zawiadomienia o nabyciu spadku, zwalniającego z podatku najbliższych członków rodziny. W chwili nie złożenia wymaganego dokumentu w  wyznaczonym czasie należy uiścić podatek, jeśli wartość spadku przekroczy kwotę 9637 złotych. Jeśli spadkobiorca zechce sprzedać samochód przed upływem pół roku od jego przejęcia, także będzie zobowiązany do zapłaty podatku. 

Więcej ciekawych ojcowskich porad znajdą Państwo na blogu https://mlodytata.pl/. Tam również przeczytają Państwo artykuł na temat zespołu Retta. Czym jest? Jak się objawia? Link do artykułu: https://mlodytata.pl/newsstyle/zespolem-retta-w-twarz/.

Komentarze:

2016.10.20 - Anna Jackowska:
Takie sprawy to najlepiej z prawnikiem ustalić. Polecam Ci obługę prawną krakowskiej firmy http://pointoffice.pl/obsluga-prawna-krakow. Współprcujemy z nimi od lat i wszelkie wątpliwości prawne rozwiązujemy na miejscu a nie w internecie :) Pozdrawiam.