Auto w firmie – nowe przepisy w roku 2019

Zgodnie z sierpniowym komunikatem Ministerstwa Finansów, zostaną zmienione zasady w rozliczaniu wydatków na zakup i użytkowanie samochodów osobowych w ramach działalności gospodarczej.  Nowe przepisy będą dotykać osoby które zdecydują się na leasing, bądź wykorzystanie prywatnego samochodu do działalności biznesowej.

Auta wprowadzone do EŚT będzie się wrzucało w koszty prowadzenia firmy, podobnie jak rozliczny jest VAT, tj. w przypadku korzystania z samochodu zarówno w celach firmowych jak i prywatnych, w koszty działalności będzie można wrzucić jedynie 50% kosztów kupna i użytkowania.

Całość kosztów kupna i użytkowania samochodu będzie można wrzucić w koszty prowadzenia firmy tylko wtedy, gdy będziemy prowadzili stosowną ewidencję przebiegu pojazdu.

Jeżeli auto nie zostaniezakwalifikowane jako środek trwały i wprowadzone do stosownej ewidencji, to do kosztów będzie można zaliczyć jedynie 20 proc. wydatków związanych z jego używaniem. Tym samym zostanie zlikwidowana kilometrówka, która pozwalała wrzucać w koszty kwotę wynikającą z przebiegu. W przypadku samochodów o pojemności silnika do 900 m2, było to 0,5214 zł/1km. Dla aut o pojemności powyżej 900m2, kilometrówka wynosiła 0,8358 zł/1km. Ten tryb obliczania kosztów będzie jednak nadal wykorzystywany w zakresie obliczania kosztów eksploatacji prywatnych samochodów należących do pracowników – jeżeli te są wykorzystywane w związku z ich stosunkiem pracy.

Jeżeli zakup samochodu odbył się ze środków dotacji (np. dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej – jaką realizują Powiatowe Urzędy Pracy), to kwoty związanej z kupnem samochodu bezwzględnie nie można wliczać w koszty działalności. Z uwagi na to, iż dotacja została zwolniona z podatku dochodowego, późniejsze obniżenie podstawy opodatkowania przez wrzucenie takiego auta w koszty działalności prowadziło by do tzw. „podwójnego zwolnienia”  – co nie jest dozwolone. Jeżeli jednak na zakup auta przeznaczymy środki własne i środki z dotacji, to w koszty działalności możemy wrzucić wartość samochodu odpowiadającą tym środkom własnym.

Przykład:

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z Urzędu Pracy, deklarując zakup używanego samochodu osobowego w kwocie 12 000,00 zł. Po otrzymaniu dotacji kupuje auto za 20 000,00 zł , a więc dokłada 8 000,00 zł ze środków własnych. W konsekwencji w koszty prowadzenia firmy może wrzucić jedynie wspomniane 8 000,00 zł (jeżeli prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu a samochód wykorzystywany jedynie w celach biznesowych). Jeżeli te same auto będzie wykorzystywane w celach mieszanych, to w koszty działalności, będzie można wrzucić jedynie 4 000,00 zł. Z kolei gdy nie zostanie on wprowadzony do ewidencji środków trwałych – w koszty będzie można wrzucić tylko 20%, co w tym przypadku oznacza odliczenie w wysokości 1 600,00 zł.

Co z leasingiem?

Od początku roku 2019 Od 2pzedsiębiorcy będą mogliwrzucić w koszty działalnościwartość rat leasingowych tylko do kwoty 150 000 zł. Oznacza to, że jedynie dla samochodów do wartości 150 000 zł (kwota netto + VAT niepodlegający odliczeniu) będzie można rozliczyć takwszystkie zapłacone raty leasingowe. Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gdyż w roku 2018 limit wynosił jedynie 20 tys. EUR.  Podwyższony limit amortyzacji samochodów osobowych będzie można stosować do aut wprowadzonych do EŚT po dniu 31.XII.2018 r.

One Comment on “Auto w firmie – nowe przepisy w roku 2019”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *