Wymogi dotyczące przechowywania broni palnej – czy znasz wszystkie?

Przepisy wymagające bezpiecznego przechowywania pomagają w radzeniu sobie z niebezpiecznymi konsekwencjami nieupoważnionego dostępu do broni palnej przez nieletnich i inne osoby, które nie mogą jej posiadać.

Broń – jak ją bezpiecznie przechowywać?

Przepisy dotyczące bezpiecznego przechowywania promują odpowiedzialne praktyki posiadania broni, zobowiązując właścicieli broni do przechowywania jej:

  • rozładowanej,
  • zamkniętej na klucz,
  • w szafach klasy minimum S1 jak Novcan G3 S1 14.

Właśnie tak powinna być traktowana broń palna, gdy nie jest ona pod nadzorem. Przepisy te mają na celu pomóc uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom, w tym dzieciom, dostęp do broni palnej i jej używanie, co może zmniejszyć liczbę tragedii spowodowanych samobójstwami, niezamierzonymi strzałami i kradzieżami broni.

Bezpieczne przechowywanie broni odnosi się do praktyk, które ograniczają dostęp do broni nieautoryzowanym użytkownikom, w tym nieletnim i złodziejom. Praktyki te mogą obejmować blokowanie pistoletów w bezpiecznym miejscu, takim jak sejf na broń lub szafka, lub używanie urządzeń zabezpieczających, takich jak spust lub blokady kablowe. Najbezpieczniejszym sposobem przechowywania broni palnej, zgodnie z zaleceniami jest przechowywanie jej rozładowanej, zamkniętej i oddzielonej od amunicji w szafach klasy min. S1.

Ponad połowa wszystkich właścicieli broni przechowuje co najmniej jedną broń w niebezpieczny sposób – bez żadnych zamków lub innych środków bezpiecznego przechowywania (!). W rzeczywistości prawie jedna czwarta wszystkich posiadaczy broni zgłasza przechowywanie wszystkich swoich broni w odblokowanym miejscu w domu.
Chociaż niektóre dane sugerują, że właściciele broni z dziećmi w domu są nieco bardziej skłonni niż inni właściciele broni do bezpiecznego przechowywania broni. Po prostu świadomi zagrożenia, bardziej tego pilnują.

Niezabezpieczona broń w domu stanowi poważne zagrożenie dla dzieci, które mogą ją znaleźć i użyć przeciwko sobie lub innym.

Broń domowa jest głównym źródłem broni używanej przez młodzież do przemocy wobec siebie lub innych. Od 70 do 90% broni używanej przy samobójstwach młodzieży, niezamierzonych strzelaninach wśród dzieci oraz strzelaninach szkolnych dokonywanych przez strzelców poniżej 18 roku życia pochodzi z domu lub z domów krewnych lub znajomych. W związku z tym ryzyko samobójstwa i niezamierzonych strzelanin wśród młodzieży wzrasta w domach, w których broń jest załadowana i / lub odblokowana.

Przepisy dotyczące bezpiecznego przechowywania mogą pomóc zwiększyć zgodność z zasadami bezpiecznego przechowywania. Cała broń palna musi być unieruchomiona za pomocą urządzenia blokującego, z wyjątkiem sytuacji, gdy upoważniony użytkownik nosi ją przy sobie lub ma ją pod bezpośrednią kontrolą. Urządzenia blokujące są wymagane w przypadku każdej broni palnej wyprodukowanej, sprzedanej lub przekazanej na terenie Państwa. Urządzenia blokujące takie jak gabloty, sejfy czy szafy pancerne są testowane i zatwierdzane przez certyfikowane niezależne laboratorium przed ich sprzedażą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *