Nowoczesne konstrukcje stalowe – kto stoi za ich wielkością?

Budowniczowie, którzy nadzorują realizację projektów budowlanych, tradycyjnie nazywani są wykonawcami, a właściwie konstruktorami. Generalny wykonawca koordynuje różne zadania w ramach projektu, podczas gdy wykonawcy wyspecjalizowani, tacy jak wykonawcy mechanicy lub elektrycy, wykonują prace w swoich specjalnościach.

Dostawcy materiałów i sprzętu często występują jako wykonawcy instalacji – odgrywają istotną rolę w projekcie budowlanym, ponieważ warunki dostawy materiałów i urządzeń wpływają na:

• jakość,
• koszt,
• terminowość realizacji projektu.

Niezbędne jest zrozumienie działania tych wykonawców, aby skutecznie sobie z nimi radzić.

Generalni Wykonawcy

Funkcją generalnego wykonawcy jest koordynacja wszystkich zadań w projekcie budowlanym jak na przykład konstrukcje stalowe. O ile właściciel nie pełni tej funkcji lub nie zatrudni do tego profesjonalnego kierownika budowy, dobry generalny wykonawca, który w przeszłości współpracował z zespołem nadzorców, wyspecjalizowanych wykonawców lub podwykonawców przy wielu projektach, może być najbardziej skuteczny w wzbudzaniu lojalności i

Generalny wykonawca posiada również wiedzę na temat siły roboczej zatrudnionej w budownictwie. Siła robocza może, ale nie musi być uzwiązkowiona, w zależności od wielkości i lokalizacji projektów. W niektórych projektach żaden członek siły roboczej nie należy do związku zawodowego – w innych przypadkach zarówno rzemieślnicy związkowi, jak i niezrzeszeni pracują razem, lub wszyscy rzemieślnicy muszą być związani ze związkami zawodowymi w sklepie zamkniętym. Ponieważ związki zawodowe zapewniają hale do wynajęcia z wykwalifikowanymi czeladnikami, którzy przeszli programy praktyk dla projektów, a także służą jako jednostki negocjacji zbiorowych, doświadczony generalny wykonawca dobrze wykorzysta korzyści i uniknie pułapek w kontaktach ze zorganizowaną siłą roboczą.

Wykonawcy specjalistyczni

Wykonawcy wyspecjalizowani obejmują między innymi wykonawców mechanicznych, elektrycznych, fundamentów, wykopów i rozbiórek. Zwykle są podwykonawcami generalnego wykonawcy projektu. W niektórych przypadkach statuty prawne mogą wymagać, aby właściciel kontaktował się bezpośrednio z różnymi specjalistycznymi wykonawcami. Na przykład w niektórych miejscach na świecie wykonawcy wyspecjalizowani, tacy jak wykonawcy mechanicy i elektrycy, nie podlegają nadzorowi generalnego wykonawcy projektu budowlanego i muszą otrzymać oddzielne umowy główne na roboty publiczne. Z wyjątkiem takich szczególnych przypadków, właściciel będzie pociągał generalnego wykonawcę do odpowiedzialności za negocjowanie i wypełnianie umów z podwykonawcami.

Dostawcy materiałów i wyposażenia

Główni dostawcy materiałów obejmują wyspecjalizowanych wykonawców w zakresie produkcji i montażu konstrukcji stalowych, blach, dostaw gotowego betonu mieszanego, detalistów prętów zbrojeniowych, pokryć dachowych, szklenia itp. Główni dostawcy sprzętu dla budownictwa przemysłowego to producenci generatorów, kotłów i rurociągów oraz innego sprzętu. Wielu dostawców zajmuje się instalacją na miejscu, aby zapewnić spełnienie wymagań i specyfikacji umownych.

Polecamy:
Dlaczego warto sprzedać samochód do skupu aut

Dodaj komentarz