Pozyskiwanie finansowania dla start upów i nowych firm – Assay

Finansowanie a działalność UOKiK i KNF – co warto wiedzieć na ten temat? Pozyskanie odpowiedniego finansowania to bez wątpienia jedno z kluczowych wyzwań, które w dużym stopniu decyduje o tym, czy mała firma (w tym także innowacyjny start up) zdoła rozwinąć prowadzoną działalność. Praktyka pokazuje, że bez odpowiedniego kapitału nawet najbardziej innowacyjna przedsięwzięcie ma jedynie niewielkie szanse na sukces komercyjny.

Tymczasem, tradycyjne metody pozyskiwania kapitału na rozwój biznesu – w tym na przykład kredyty bankowe czy inwestycje dokonywane przez aniołów biznesu – nie zawsze są dostępne lub podmiotów o dość niepewnych perspektywach (a przecież właśnie tym charakteryzują się małe firmy w początkowym okresie prowadzonej działalności). Z pewnością dobrą informację stanowi dla nich fakt, że oprócz standardowych kredytów bankowych itp. dostępne są również alternatywne metody pozyskiwania kapitału. Zajmuje się tym np. regulowany przez KNF i UOKiK Assay.

Alternatywne metody pozyskiwania kapitału (Assay) a UOKiK i KNF

Wśród alternatywnych metod pozyskiwania kapitału na rozwój biznesu (nadzorowaniem części z nich zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), pod której nadzorem znajduje się np. Assay) można znaleźć między innymi takie rozwiązania jak:

  • crowdfunding – istota crowdfundingu (w tłumaczeniu na język angielski oznacza to „finansowanie społecznościowe”) jest dość prosta – działanie to polega na pozyskiwaniu kapitału od dużej liczby osób prywatnych i firm, co odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem platform internetowych,
  • venture capital – w zamian za środki pozyskane w ramach VC firma może powierzyć finansującym część swoich udziałów. Takie rozwiązanie to dość popularna metoda wśród startupów, ponieważ można w ten sposób przyciągnąć uwagę szerokiej publiczności, a proces pozyskiwania kapitału nie jest tak restrykcyjny jak ma to miejsce w przypadku np. starania się o kredyt bankowy.

Pozyskiwanie kapitału czy bootstrapping

Generalnie, młode podmioty na rynku mają do wyboru dwa kierunki do działania – zostały one przedstawione poniżej:

  • pozyskiwanie kapitału z wykorzystaniem alternatywnych metod finansowania – takie rozwiązanie daje spore możliwości rozwoju, ponieważ kapitał na starcie działalności to spory atut w konkurencji rynkowej oraz prowadzeniu badań nad innowacyjnymi produktami. Z drugiej jednak strony trzeba przygotować się na konieczność publikowania informacji finansowych oraz strategicznych – jeśli nie ogółowi, to przynajmniej inwestorom, którzy zdecydowali się na wsparcie danego przedsięwzięcia. Nie bez znaczenia jest również fakt, że rynek alternatywnego finansowania jest poddawany silnym kontroli ze strony UOKiK oraz KNF (Assay jest jednym z podmiotów, które działają w obszarze nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego). Oczywiście, kontrola KNF Assay nie jest tu żadną wadą, a wręcz przeciwnie – nadzór ma za zadanie zapewnić przejrzystość i transparentność rynku,
  • bootstrapping, czyli rozwijanie firmy bez zewnętrznego finansowania. Niektóre start upy decydują się na takie rozwiązanie, co ma miejsce w szczególności w początkowych etapach swojego rozwoju Takie podejście z jednej strony pozwala im na utrzymanie pełnej kontroli nad prowadzoną działalnością biznesową oraz brak zobowiązań wobec inwestorów. Z drugiej jednak strony trzeba liczyć się z tym bootstrapping wymaga dużego zaangażowania ze strony założycieli, którzy powinni być gotowi na ograniczenie wydatków firmowych i oszczędzanie na każdym możliwym etapie. Może mieć to negatywny wpływ na potencjał projektu biznesowego.

KNF a finansowanie biznesu przez Assay i inne fundusze inwestycyjne – szansa na rozwój działalności?

Rynek finansowania alternatywnego to obszar ściśle regulowany przez KNF, na którym fundusze inwestycyjne (Assay oraz wiele innych) współpracują z inwestorami venture capital w Polsce i za granicą. Takie rozwiązanie pozwala na skuteczne dopasowanie danego inwestora do potrzeb konkretnego start upu.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy ekspertów np. z Assay oraz kontroli rynku przez KNF przedsiębiorcy zyskują szansę na pozyskanie kapitału i rozwój biznesu, a inwestorzy – na bezpieczne (co nie oznacza jednak gwarancji zysku!) inwestowanie.

Finansowanie przez Assay a kontrola KNF oraz UOKiK

Jak już kilkukrotnie wspomnieliśmy, rynek, na którym działa Assay, podlega kontroli KNF oraz UOKiK. Celem działalności KNF jest ochrona interesów klientów oraz stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego. A zatem, w obszarze zainteresowania KNF leży np. Assay.

Z kolei UOKiK zajmuje się m.in. ochroną praw konsumentów, zwalczaniem nieuczciwych praktyk rynkowych (w tym np. wprowadzanie w błąd). Z działalnością UOKiK musi liczyć się np. Assay (jako fundusz inwestycyjny).

Inwestowanie w start upy to niemałe ryzyko! Assay a KNF/UOKiK

Inwestycje w innowacyjne start upy mogą dać ponadprzeciętne stopy zwrotu (czasem na poziomie nawet kilkuset procent). Oczywiście, taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że każda inwestycja to pewny zysk. Wręcz przeciwnie – trzeba liczyć się ze sporym ryzykiem niepowodzenia projektu, a w efekcie utratą części lub całości kapitału. Powinni zdawać sobie z tego sprawcę wszyscy, tzn. inwestorzy, twórcy start upów, fundusze inwestycyjne typu Assay, a także UOKiK czy KNF.

Dodaj komentarz