Wolumetryczne kontra grawimetryczne – jaką metodę ważenia wybrać?

W tym artykule przyjrzymy się głównym metodom dozowania opakowań, z którymi konkuruje ważenie wielogłowicowe, a następnie spojrzymy na samo ważenie wielogłowicowe.

Wolumetryczne kontra grawimetryczne

Każdy, kto automatyzuje proces pakowania żywności po raz pierwszy lub chce unowocześnić istniejącą podstawową instalację, jest zmuszony zadać sobie pytanie: „Jak mam umieścić odpowiednią ilość produktu w każdym opakowaniu?”

Oddzielenie określonej objętości produktu do dodania do opakowania (napełnianie wolumetryczne) jest jednym ze sposobów. Drugim głównym podejściem jest użycie ustalonej masy (wypełnienie grawimetryczne).

Wypełniacze wolumetryczne

W przemyśle spożywczym jedna z najpopularniejszych metod wolumetrycznych umożliwia wpadanie produktu do opakowania za pomocą obracającego się systemu ślimakowego. To podejście działa najlepiej w przypadku sypkich proszków o regularnej wielkości cząstek. Jego dokładność może być poważnie zagrożona, jeśli gęstość nasypowa produktu jest zbyt duża lub jeśli przepływ jest utrudniony. Inne metody przenoszenia zestawów objętości obejmują pasy i podajniki.

Ważenie ręczne

Ważenie ręczne jest najbardziej podstawowym podejściem grawimetrycznym. Oczywiście jest to proces pracochłonny i, jako proces wsadowy, spowalnia produkcję. Firmy stosujące to podejście nie mogą stosować korzystniejszego schematu „średniej wagi” do monitorowania zgodności swoich opakowań, ale muszą stosować bardziej szkodliwy schemat „minimalnej wagi”.

Dozowniki

Produkt może być podawany z kosza do opakowania za pomocą podajnika. Ogniwa obciążnikowe ważą cały system napełniania i wyczuwają zmianę masy zachodzącą podczas rozładowywania produktu. Komórki sygnalizują regulatorowi szybkości podawania, aby zapewnić, że waga wypełnienia jest utrzymywana w pobliżu celu.

Dozowanie taśmowe na wagę

System przenośników taśmowych, którego całość lub część stanowi platforma wagowa, może być używany zarówno do transportu produktu do opakowania, jak i do monitorowania odkładanej masy.

Wagi liniowe

W ważeniu liniowym pojedynczy zasobnik wagowy jest podawany przez podawanie hurtem i system podawania dokładnego, przy czym pierwszy wprowadza większość produktu do zasobnika, a drugi doprowadza zawartość do jak najbardziej zbliżonej do wagi docelowej. Jest nadal stosunkowo powolny i często niezbyt dokładny. Metoda polega na tym, że produkt jest sypki i ma jednakową wielkość kawałka.

Wagi bramowe

Ostatnim rozwinięciem podejścia do ważenia liniowego jest typ z przecięciem, w którym zarówno pasze masowe, jak i dokładne przychodzą przez tę samą sterowaną komputerowo, precyzyjnie skonstruowaną bramkę. Metoda jest szczególnie odpowiednia dla granulek, szczególnie jeśli są one wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne.

Naważarki wielogłowicowe (wagi kombinacyjne):

Wagi wielogłowicowe działa poprzez rozdzielanie strumienia produktu na poszczególne lejki wagowe, sterowane przez komputer pokładowy. Komputer decyduje, która kombinacja lejów powinna być jednocześnie otwierana, aby uzyskać całkowitą wagę zbliżoną do docelowej wagi na opakowanie.

Główne zalety ważenia wielogłowicowego to szybkość i dokładność. Szybkość jest ważna dla wydajności i przepustowości na zmianę lub cykl produkcyjny. Dokładność ma kluczowe znaczenie w ograniczaniu „rozdań”, a tym samym zwiększaniu wydajności zapakowanego produktu.

Dodaj komentarz